Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016. Με επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 11ο IT Directors Forum, η εκδήλωση που φέρνει κάθε χρόνο κοντά τους υπεύθυνους ΙΤ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η φετινή εκδήλωση, χορηγός της οποίας ήταν η Xerox, είχε ως θέμα της τις καινοτόμες αλλαγές στις τεχνολογικές και πληροφοριακές υποδομές των εταιρειών, με στόχο την απλοποίηση της εργασίας