Η Xerox τοποθετεί τη Joanne Collins Smee ως Εκτελεστική Αντιπρόεδρο, Επικεφαλής του Εμπορικού και Διευθύντρια Συνεργατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

27 Φεβρουαρίου, 2020
ΑΘΗΝΑ, 27 Φεβρουαρίου 2020 – Η Xerox ανακοίνωσε τον διορισμό της Joanne Collins Smee ως εκτελεστικής αντιπροέδρου, επικεφαλής του εμπορικού τμήματος και διευθύντριας πωλήσεων συνεργατών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτόν τον νέο της ρόλο, θα αναφέρεται στον John Visentin, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Xerox. «Η Joanne είναι αποδεδειγμένα ένας ηγέτης…