Επανεκλογή του Βασίλη Ραμπάτ ως Προέδρου της ΕΑΣΕ

5 Μαρτίου, 2021
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2021-2023 εξέλεξαν τα μέλη της ΕΑΣΕ κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε υβριδικά φέτος λόγω της πανδημίας, με μεγάλη συμμετοχή των μελών. Τα αποτελέσματα των εκλογών αποτύπωσαν την ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Ραμπάτ και το έργο της…