Στη έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2020, η Xerox αναδεικνύει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της πανδημίας, των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής

25 Νοεμβρίου, 2020
Η Xerox δημοσίευσε την Παγκόσμια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2020, με λεπτομερή δεδομένα για τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου της που σχετίζεται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Όπως προκύπτει από την έκθεση, τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Xerox περιλαμβάνουν: Τις προσπάθειες για την…