Η Xerox μείωσε την προβλεπόμενη περίοδο επίτευξης μηδενικών εκπομπών ρυπογόνων αερίων κατά 10 χρόνια

22 Δεκεμβρίου, 2021
Η Xerox μείωσε την προβλεπόμενη περίοδο επίτευξης μηδενικών εκπομπών ρυπογόνων αερίων κατά 10 χρόνια, θέτοντας πλέον ως ορόσημο το 2040 Η Xerox θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία του πλανήτη λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα καθοριστικά…