Δημοσιεύτηκε η ετήσια Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) της Xerox

26 Οκτωβρίου, 2022
Η Xerox δημοσίευσε την Έκθεση του 2022 για την Παγκόσμια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) , η οποία παρουσιάζει την πρόοδο, τα δεδομένα και τους στόχους που σχετίζονται με το συνεχές έργο της στους τομείς της κοινωνίας, της διακυβέρνησης και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.     Η έκθεση του 2022 καταρτίστηκε σύμφωνα…