Δημοσιεύτηκε η ετήσια Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) της Xerox

Η Xerox δημοσίευσε την Έκθεση του 2022 για την Παγκόσμια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) ,  η οποία παρουσιάζει την πρόοδο, τα δεδομένα και τους στόχους που σχετίζονται με το συνεχές έργο της στους τομείς της κοινωνίας, της διακυβέρνησης και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

 

 

Η έκθεση του 2022 καταρτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Επιπλέον, η Xerox συνεχίζει να αποτιμά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του Συμβουλίου Προτύπων Λογιστικής Αειφορίας (SASB) και της Ομάδας Εργασίας για Οικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το Κλίμα (TCFD) για να διασφαλίσει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα της προόδου της.

 

Οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση ευθυγραμμίζονται με την κληρονομιά της καινοτομίας της Xerox αξιοποιώντας τις αναδυόμενες τεχνολογίες για την επίλυση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής. Η Xerox χρησιμοποίησε την απομακρυσμένη υποστήριξη της CareAR διαφοροποιώντας την εμπειρία εξυπηρέτησης, εξοικονομώντας έτσι περισσότερους από 269.000 μετρικούς τόνους CO2 από τις μειωμένες επισκέψεις σε πελάτες, της τάξεως των 21.000 μέσα σε μόλις ένα χρόνο.

 

Επιπλέον στην Έκθεση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

 

  • Η καθιέρωση Ημέρων Εθελοντισμού της Xerox, στις οποίες περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι εργάστηκαν εθελοντικά για περισσότερες από 7.000 ώρες στις τοπικές τους κοινότητες.
  • Η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της εταιρείας για την Ποικιλομορφία και την Ένταξη (Diversity and Inclusion Roadmap), η οποία οδηγεί σε ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού της Xerox.
  • Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών μετρήσεων διακυβέρνησης στα κριτήρια αμοιβών των ανώτερων στελεχών.
  • Η συνεργασία με την EPA (Environmental Protection Agency) για την ανάπτυξη των κριτηρίων ENERGY STAR σε ανακατασκευασμένα προϊόντα και την κυκλοφορία τριών νέων ανακατασκευασμένων μοντέλων εκτυπωτών που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα νέα πρότυπα.

 

 

Στο πλαίσιο του στόχου της για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών  έως το 2040, η Xerox υλοποίησε δράσεις  εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή σε όλους τους εργαζόμενους παγκοσμίως. Η εταιρεία μείωσε επίσης την κατανάλωση ενέργειας στις δραστηριότητές της κατά 12,8% το 2021 σε σύγκριση με το 2020.

 

«Η Xerox έχει από καιρό αφοσιωθεί στον ρόλο της ως μια υπεύθυνη κοινωνική εταιρεία, κάνοντας την προσπάθεια που της αναλογεί για  ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι ομάδες μας εργάζονται αποδοτικά για να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για όλους τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την κοινωνία μας. Οι συνάδελφοί μας δίνουν το παράδειγμα, λειτουργώντας με ακεραιότητα, καλλιεργώντας μια κουλτούρα που τηρεί τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα, ενώ τα επιτεύγματά μας θέτουν τα θεμέλια για να φτάσουμε τον καθαρό μηδενικό στόχο μας έως το 2040», δήλωσε ο Steven Bandrowczak, Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox.

 

Διαβάστε την έκθεση για την Παγκόσμια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) στον παρακάτω σύνδεσμο: Xerox CSR Report 2022