Η Xerox κερδίζει μια θέση στο “Leaders Quadrant” της έκθεσης για εκτυπωτές και πολυλειτουργικά μηχανήματα του 2012

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012 – Στο “Leaders Quadrant” τοποθέτησε την Xerox η Gartner, Inc., στο πλαίσιο της έκθεσής της “Magic Quadrant for Multifunction Printers (MFPs) and Printers” για το 2012.

H έκθεση Magic Quadrant είναι ένα αποκλειστικό ερευνητικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Gartner και παρέχει την εικόνα της αγοράς, όσον αφορά στην πορεία της, την ωριμότητά της και τους συμμετέχοντες σε αυτή, αξιολογώντας ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν με βάση το πόσο ολοκληρωμένο είναι το όραμά τους, αλλά και πόσο ικανές είναι να το υλοποιήσουν.

Εκτός από το χαρτοφυλάκιο MFPs και λύσεων της εταιρείας, που καθιστούν ευκολότερη και γρηγορότερη τη διεκπεραίωση των εργασιών γραφείου, η πατενταρισμένη τεχνολογία στερεάς μελάνης της Xerox παράγει υψηλής ποιότητας έγχρωμες εκτυπώσεις και 90% λιγότερα απορρίμματα από ό,τι οι αντίστοιχοι έγχρωμοι laser εκτυπωτές – ωφελώντας έτσι τόσο τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις όσο και τις μεγάλες εταιρείες.

Οι υπηρεσίες της Xerox παρέχουν στους χρήστες πολυλειτουργικών μηχανημάτων επιπλέον δυνατότητες που αυξάνουν την αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, οι πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες managed print services της Xerox μειώνουν τα σχετικά με την εκτύπωση κόστη τους και απλοποιούν τη διαχείριση του IT.

«Γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία μας ενισχύεται από τις υπηρεσίες μας. Είναι ο συνδυασμός των δύο στον οποίο πιστεύουμε ότι οφείλεται η ηγετ&i
ota;κή μας θέση στο “Magic Quadrant” της Gartner για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές», ανέφερε ο Douraid Zaghouani, Πρόεδρος του τμήματος Channel Partner Operations της Xerox.

Στην έκθεσή της η Gartner ορίζει ως ηγέτιδες τις εταιρείες:

  • με τη μεγαλύτερη δυνατότητα να παρέχουν πολυλειτουργικές συσκευές, εκτυπωτές και τις σχετικές λύσεις και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή του πελάτη,
  • που διαθέτουν το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο σε σχέση με τους «συμπαίκτες» τους, καθώς και ένα δίκτυο αρκετά ευρύ ώστε να παραδίδουν τα προϊόντα στους πελάτες όπου εκείνοι επιθυμούν,
  • που κατέχουν σταθερά υψηλό μερίδιο αγοράς σε όλον τον κόσμο και είναι σε θέση να παρέχουν με συνέπεια υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις περιοχές όπου βρίσκονται οι πελάτες της Gartner,
  • με τις μεγαλύτερες δυνατότητες σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τους πόρους, τα προσόντα και το όραμα για την παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης σε υπάρχοντες και μελλοντικούς πελάτες από όλον τον κόσμο,
  • που έχουν ιστορικό επιτυχιών στο να αξιοποιούν τις πρωτοβουλίες σε προϊόντα και λύσεις που χρειάζονται οι πελάτες

Σχετικά με το Magic Quadrant
Η Gartner δεν υποστηρίζει κανέναν από τους παρόχους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις έρευνές της ούτε συμβουλεύει τους χρήστες τεχνολογίας να επιλέγουν μόνο τους παρόχους με την υψηλότερη βαθμολογία. Οι έρευνες της Gartner αποτελούνται από τις απόψεις του οργανισμού και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως δηλώσεις γεγονότων. Η Gartner αρνείται οποιαδήποτε εγγ&#x
3CD;ηση ρητή ή τεκμαιρόμενη, όσον αφορά σε αυτήν την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε εγγύησης εμπορευσιμότητας ή χρησιμότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.