Η Xerox μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά το ήμισυ την τελευταία δεκαετία

  • Η Xerox κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 15,9% σε σχέση με την περασμένη χρονιά.
  • Οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Xerox από την επιχειρηματική της δραστηριότητα αλλά και οι έμμεσες από την αγορά ενέργειας, μειώθηκαν κατά 50% τη τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα να ανέρχονται σε μόλις456 μετρικούς τόνους CO2e.

 

H Xerox αναγνωρίζει ότι το ενεργειακό κόστος και η ασφάλεια επηρεάζουν ζητήματα που σχετίζονται με τις λειτουργίες της εταιρείας, τους προμηθευτές και τους πελάτες της. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από την ανάγκη κάλυψης ενεργειακών απαιτήσεων, η Xerox επικεντρώνεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις λειτουργίες της αλλά και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που βοηθούν τους πελάτες της να μειώσουν τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

Η κατανάλωση ενέργειας της Xerox μειώθηκε κατά 15,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για να ανταποκριθεί στη δέσμευση της για μείωση της χρήσης ενέργειας και της προστασίας του κλίματος, η Xerox συνεχίζει να επενδύει και να αναπτύσσει νέες μεθόδους όπως:

 

  • Την αξιοποίηση των καιρικών συνθηκών για τη ψύξη νερού με φυσικό τρόπο αντί της χρήσης αντίστοιχων μηχανικών συστημάτων.
  • Την ανάκτηση του θερμού αέρα από τα δωμάτια συμπιεστών ώστε να περιορίζεται η ανάγκη προθέρμανσης του, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή.
  • Την χρήση LEDφωτισμού στους χώρους παραγωγής και έρευνας, όπως και την εγκατάσταση μικρού μεγέθους εξοπλισμού με υψηλή απόδοση σε σημεία παραγωγής σε όλο τον κόσμο αντί ψυκτών, λεβήτων και συμπιεστών.
  • Τη δημιουργία ποιοτικών μελανιών για τα οποία απαιτείται λιγότερη ενέργεια και υλικά.

Πέρα από τη μείωση της ενέργειας, η Xerox στοχεύει στη περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου χρησιμοποιώντας εναλλακτικά καύσιμα όπως και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κίνηση των εταιρικών οχημάτων αλλά και για την υποστήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το σύνολο των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Xerox μειώθηκε κατά 50% σε λιγότερο από μία δεκαετία, με αποτέλεσμα να ανέρχονται σε μόλις 97.456 μετρικούς τόνους CO2e. Το 69% των συνολικών εκπομπών αφορούσε σε άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που περιλαμβάνουν την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο, στις εγκαταστάσεις της Χerox, και την καύση βενζίνης και πετρελαίου από τα εταιρικά οχήματα. Το υπόλοιπο 31% προέρχεται από έμμεσες εκπομπές αερίων που προκύπτουν κυρίως από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού στις εγκαταστάσεις παραγωγής, τα γραφεία και τις αποθήκες της Xerox.