Πώς η Xerox βοήθησε την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συλλέξει, να αποθηκεύσει και να αναλύσει δεδομένα όλου του πληθυσμού της

  • Η Xerox και IOE συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν την Εθνική Βάση Δεδομένων Νοικοκυριών.
  • Από κοινού, η Xerox, η IOE και η Στατιστική Υπηρεσία του Μπαγκλαντές (BBS) συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό του Μπαγκλαντές από περισσότερα από 160 εκατομμύρια ανθρώπους για να προσδιορίσουν ποιοι έχουν πρόσβαση σε βασικές ανέσεις.

Το Μπαγκλαντές είναι μία από τις 10 πιο πυκνοκατοικημένες χώρες στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα γνώρισε τεράστια οικονομική ανάπτυξη, που τροφοδοτήθηκε εν μέρει από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η ζωή για εκατομμύρια ανθρώπους στο Μπαγκλαντές να έχει μεταμορφωθεί καθώς η κυβέρνηση δημοσιοποίησε το Ψηφιακό της Όραμα έως το 2021 για το Μπαγκλαντές, μια πρωτοβουλία για την αύξηση της χρήσης τεχνολογίας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα βασικό συστατικό της εν λόγω πρωτοβουλίας ήταν ένα έργο απογραφής μεγάλης κλίμακας, η Εθνική Βάση Δεδομένων, στην οποία η Xerox και ο τοπικός της συνεργάτης, η IOE (Μπαγκλαντές) Ltd., βοήθησαν στην εκτέλεσή του.

Από κοινού, η Xerox, η IOE και η Στατιστική Υπηρεσία του Μπαγκλαντές (BBS) συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό του Μπαγκλαντές από περισσότερα από 160 εκατομμύρια ανθρώπους για να προσδιορίσουν ποιοι έχουν πρόσβαση σε βασικές ανέσεις, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό και έπιπλα. Η κυβέρνηση, με την υποστήριξη της χρηματοδότησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την Εθνική Βάση Δεδομένων Νοικοκυριών για να καθορίσει τους πολίτες εκείνους που έχουν ανάγκη από τα προγράμματα δημόσιας ασφάλειας της χώρας και τρόπους για την παροχή των σωστών κοινωνικών παροχών στον πληθυσμό της.

«Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές μας ζήτησε να δημιουργήσουμε μια έρευνα που θα απευθυνόταν σε κάθε νοικοκυριό της χώρας με ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης», λέει ο Dave Nesbitt, Global Lead, Capture and Content, Xerox Services σε παγκόσμιο επίπεδο. “Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα μπορούσαν να συμπληρώσουν οι πολίτες του Μπαγκλαντές στα σπίτια τους και, στη συνέχεια, η Xerox θα μπορούσε να σκανάρει τα στοιχεία και να αναπτύξει μία βάση δεδομένων την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Στατιστική Υπηρεσία του Μπαγκλαντές (BBS) για τα κοινωνικά της προγράμματα.”

Μέσα σε 18 μήνες, περισσότερα από 350 άτομα από την Xerox, την IOE και την Στατιστική Υπηρεσία του Μπαγκλαντές (BBS), εργαζόμενοι σε βάρδιες, δούλεψαν πάνω σε αυτό το έργο. Οι συλλέκτες δεδομένων απογραφής ταξίδεψαν από σπίτι σε σπίτι με έντυπα ερωτηματολόγια — τυπώθηκαν 45 εκατομμύρια ερωτηματολόγια και συμπληρώθηκαν περίπου 37,5 εκατομμύρια από αυτά. “Δεδομένου ότι το Μπαγκλαντές είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, η κυβέρνηση εστίασε στο να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές ανέσεις (όπως χαρακτηριστικά περιουσίας, ιδιοκτησία επί περιουσιακών στοιχείων και στοιχεία μελών νοικοκυριού) που είναι διαθέσιμες στα νοικοκυριά των πολιτών”, λέει ο Nesbitt.

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν ήταν πολύ ευαίσθητες, επομένως ολόκληρη η λειτουργία σάρωσης πραγματοποιήθηκε στο κέντρο παραγωγής της BBS. Μετά τη σάρωση των εγγράφων, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου DocuShare® της Xerox για τη μεταφόρτωση εικόνων ερωτηματολογίου σε μια εικονική βάση δεδομένων όπου οι πληροφορίες μπορούσαν να οργανωθούν, να μετρηθούν και να αποθηκευτούν με ασφάλεια.  Δεδομένου του τεράστιου όγκου των εγγράφων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, η Xerox πρόσθεσε επίσης ένα εργαλείο παρακολούθησης εγγράφων για την παρακολούθηση της συνολικής διαδικασίας παραγωγής. (Πριν από αυτήν την απογραφή του 2017-2018, τα δεδομένα απογραφής των νοικοκυριών του Μπαγκλαντές αποθηκεύτηκαν σε φυσική μορφή από την BBS.)

Η ακρίβεια ήταν πρωταρχικής σημασίας για το έργο. Όλα τα δεδομένα από το πεδίο έπρεπε να επικυρωθούν βάσει των API των βάσεων δεδομένων Εθνικής ταυτότητας και εγγραφής γεννήσεων στο Μπαγκλαντές. Και η τεχνολογία έπρεπε να προσαρμοστεί. Η Xerox ανέπτυξε ένα λεξικό για να παρέχει τη μεταγραφή των ονομάτων που είναι γραμμένα στα Αγγλικά στην Μπαγκλαντεσιανή γλώσσα.

Συνολικά, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 76 εκατομμύρια εικόνες εγγράφων. «Εντυπωσιαστήκαμε από την ικανότητα της Xerox να παραδώσει ένα πρόγραμμα αυτής της γιγαντιαίας κλίμακας, καθώς και από την τεχνική τεχνογνωσία τους, την εντυπωσιακή κατανόηση των διαδικασιών και των μαθημάτων που έφερε για μελλοντικά έργα», έγραψε ο Mohammed Shafiul Alam, Διευθυντής Έργου της Στατιστικής Υπηρεσίας του Μπαγκλαντές.