Η Xerox αναδείχτηκε ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Xerox αναδείχτηκε ανάμεσα στις 100 πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 18η θέση.

H Wall Street Journal εξέτασε τις μετρήσεις βιωσιμότητας σε περισσότερες από 5.500 εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, μετρώντας τα επιχειρηματικά μοντέλα, την καινοτομία, τα εξωτερικά κοινωνικά ζητήματα, τα προϊόντα και θέματα που σχετίζονται με τους εργαζόμενους, τους εργασιακούς χώρους και το περιβάλλον.

Η διαφάνεια ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην κατάταξη. Φέτος, η Xerox άρχισε να δημοσιεύει τις μετρήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) χρησιμοποιώντας τα πρότυπα των Sustainability Accounting Standards Board και Task Force For Climate-related Financial Disclosures που σχετίζονται με το Κλίμα, για να διασφαλίσει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πλήρη εικόνα των πρακτικών και της προόδου στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το γιατί η Xerox είναι μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο, διαβάστε την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Xerox για το 2020.