Στη έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2020, η Xerox αναδεικνύει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της πανδημίας, των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής

Η Xerox δημοσίευσε την Παγκόσμια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2020, με λεπτομερή δεδομένα για τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου της που σχετίζεται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Xerox περιλαμβάνουν:

  • Τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 – από την παραγωγή απολυμαντικού υγρού και χαμηλού κόστους ιατρικών αναπνευστήρων μιας χρήσης, έως την παροχή βοήθειας για τον εφοδιασμό των νοσοκομειακών πλοίων USNS Comfort και USNS Mercy, την υποστήριξη σχολείων στο μοντέλο της τηλεκπαίδευσης και την ανάπτυξη λογισμικού που επιτρέπει στις εταιρείες να εποπτεύουν καλύτερα την υγεία των υπαλλήλων τους.
  • Σχέδιο για την εκμηδένιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το αργότερο έως το 2040 και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 60%, έως το 2030.
  • Την προσθήκη του clean technology ως πέμπτου πυλώνα καινοτομίας της Xerox, με επίκεντρο τον εντοπισμό λύσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών αερίων και των τοξικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο.
  • Την εφαρμογή στρατηγικής για την επέκταση πολιτικών ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας συμπράξεις με οργανισμούς όπως το «A Better Chance», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφοσιωμένο στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της προσβασιμότητας σε ευκαιρίες για νέους Αφροαμερικανούς, ώστε να επιταχυνθεί η σταδιοδρομία εργαζομένων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Η Xerox προετοίμασε την έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2020 σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative, του διεθνούς ανεξάρτητου οργανισμού τυποποίησης για ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση ευθυγραμμίζεται επίσης με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, φέτος η Xerox δημοσίευσε τις μετρήσεις της σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, στη βάση των προτύπων του Sustainability Accounting Standards Board και του Task Force on Climate-related Financial Disclosures, ώστε να διασφαλιστεί πως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη παρακολουθούν με απολύτως διαφανή τρόπο την πρόοδο σχετικά με τις πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Xerox.

«Ενώ η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι μια καινούρια έννοια, η φετινή χρονιά ανέδειξε ποιο είναι το πραγματικό της νόημα και ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει όλοι εμείς να διαδραματίσουμε, καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με τρεις τεράστιες προκλήσεις – τις επιπτώσεις της πανδημίας, την κοινωνική ανισότητα και την κλιματική αλλαγή. Είμαι απίστευτα περήφανος για την ισχυρή απόδοση της ομάδας της Xerox κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης περιόδου» τόνισε ο John Visentin, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox. «Μάθαμε με ουσιαστικό τρόπο πόσο βαθύτερα συνδεδεμένοι είμαστε παρά τις διαφορές μας και ότι, για να πετύχουμε σημαντική πρόοδο ενάντια σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως άτομα και ως κοινωνία, οφείλουμε να συνεργαστούμε».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Εταιρικής Ευθύνης της Xerox και τις σχετικές εκθέσεις των διεθνών ανεξάρτητων οργανισμών τυποποίησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/csr.