Έξι δρόμοι για την ανάπτυξη

Στην εποχή της ψηφιακής εξάπλωσης, κάθε επιχείρηση οφείλει να σκέφτεται διαφορετικά – τόσο για να αναπτυχθεί πέρα από τα βασικά τμήματα των αγορών της, όσο και για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των νέων παικτών.

Η Xerox, έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές, ως εταιρεία, καθώς οι τεχνολογίες και οι αγορές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Πέρα από την σημερινή κατάσταση της εταιρείας, έχει ανακαλύψει αρκετούς τρόπους, να σκέφτεστε εναλλακτικά για μία επιχείρηση.

Αυτές οι έξι ιδέες, μπορούν να φανούν χρήσιμες σε άλλες εταιρείες, με την ίδια ανάγκη για μετασχηματισμό και ανάπτυξη, πέρα από τις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

  1. Ο πρώτος τρόπος για την ανάπτυξη, είναι η προσήλωση σε αυτό που θέλουν οι καταναλωτές και όχι σε αυτό που παράγει η ίδια η επιχείρηση. Όταν σκέφτεστε τη Xerox, δεν είναι λάθος να πιστεύετε ότι «η Xerox δημιουργεί εκτυπωτές». Όμως η Xerox, δεν αποτελεί απλώς μια εταιρεία εκτυπωτών. Βασικά, η Xerox βοηθούσε πάντα τους πελάτες της στην εργασία τους, χρησιμοποιώντας ή εφευρίσκοντας τις καλύτερες τεχνολογίες κάθε εποχής
  2. Ένας ακόμη τρόπος, είναι η καινοτομία, όχι μόνο στις τεχνολογίες, αλλά και στα επιχειρηματικά μοντέλα. Η αρχική ιστορία ανάπτυξης της Xerox, από το φωτοτυπικό απλού χαρτιού, αποτελούσε, τόσο καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου, όσο και νέα τεχνολογία.
  3. Ο τρίτος τρόπος, είναι η δημιουργία ενός ενωτικού οράματος για το μέλλον. Όλοι οι υπάλληλοί σας θέλουν, η εταιρεία σας να αναπτυχθεί μέσα από την καινοτομία και όλοι έχουν ιδέες για να το κάνουν, με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να είναι χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα ενοποιητικό όραμα, που θα δείχνει την κατεύθυνση για το μέλλον, ώστε να εστιάσετε σε αυτό, τις ιδέες και την ενέργεια των εργαζομένων σας. Στη Xerox, το ενωτικό όραμά της, είναι ότι βοηθάει τους πελάτες της να λειτουργούν καλύτερα στη διασταύρωση του φυσικού με τον ψηφιακό κόσμο.
  4. Για να γίνει κάποιος καινοτόμος οφείλει να λάβει υπόψη του τις δυνατότητες της επιχείρησής του αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας. Για παράδειγμα, η Xerox είναι γνωστή για την εκτύπωση. Αλλά οι δυνατότητές της στην εκτύπωση είναι πολύ ευρύτερες.
  5. Είναι όμως εξίσου σημαντικό, να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αλλάζει, για να εντοπίσουμε τις αναδυόμενες, λιγότερο προφανής ευκαιρίες της αγοράς, από το εξωτερικό περιβάλλον. Άλλωστε, η επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, είναι η σύγκλιση του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου. Αυτό δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες, να αλλάξει εξ’ ολοκλήρου ο τρόπος που εργαζόμαστε.
  6. Οι εταιρείες, επίσης, που επιθυμούν την ανάπτυξη, οφείλουν να προσαρμόζονται και να καινοτομούν. Η καινοτομία σε νέες αγορές απαιτεί μια ανθρωποκεντρική και ευέλικτη διαδικασία που να επικεντρώνεται στην ταχεία μάθηση και επανάληψη. Στο ερευνητικό κέντρο της Xerox στο PARC, αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν υπάρχει ποτέ, μια μοναδική μέθοδος προς στην ανάπτυξη. Έτσι οι ιδέες αυτές, αποτελούν ένα σημείο εκκίνησης, για να σκεφτείτε τρόπους που μπορείτε να συνδυάσετε, ώστε να ταιριάζουν με την κατάστασή σας και τους στόχους σας.