Η έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Xerox για το 2018 αναδεικνύει τη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018 – Η Xerox δημοσίευσε την παγκόσμια έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2018, περιγράφοντας λεπτομερώς τον αντίκτυπο των προσπαθειών της εταιρείας αναφορικά με την εταιρική βιωσιμότητα, μέσα από τη δραστηριότητά της σε 160 χώρες.

Μερικά από τα πιο σημαντικά αποσπάσματα της φετινής έκθεσης είναι:

  • Το 100% των προϊόντων της Xerox που κυκλοφόρησαν πρόσφατα κάλυψαν τις απαιτήσεις του εργαλείου Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Προϊόντων (EPEAT®) και της περιβαλλοντικής αξιολόγησης EPA ENERGY STAR®.
  • Το 100% των προϊόντων και εξαρτημάτων τα οποία μετά το τέλος της ζωής τους επιστράφηκαν από πελάτες, αποφεύχθηκε να καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.
    Αντ’ ‘αυτού, ανακατασκευάσαμε, επαναχρησιμοποιήσαμε, ανακυκλώσαμε ή μεταφέραμε τα απόβλητα σε προμηθευτές που τα μετέτρεψαν σε πηγές ενέργειας.
  • Το 9% των συνολικών δαπανών μας προς προμηθευτές, αφορούν σε μικρές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες ή σε άτομα που αποτελούν μέλη μειονοτήτων.
  • Οι εργαζόμενοι της Xerox παρείχαν 91.000 εργατοώρες σε έργα τοπικής κοινωνικής προσφοράς.

Η έκθεση για την Παγκόσμια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του έτους 2018 είναι μια διαχρονική και βασισμένη σε δεδομένα περίληψη στόχων και απόδοσης για θέματα που αφορύν στο Περιβάλλον, τη διακυβέρνηση και την κοινωνία. Η έκθεση προόδου δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την επικοινωνία των ενδιαφερομένων μερών και να παρέχει μια εύχρηστη αναφορά που θα δίνει ενημερωμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και θα θέτει στόχους για κάθε κατηγορία.

Η Xerox ανακοινώνει δύο νέους στόχους βιωσιμότητας: τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 25% και, μέχρι το 2025, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 25% σε σχέση με το έτος βάσης του 2016.

«Η Xerox είναι μια εταιρεία πρότυπο, η οποία έχει ως κινητήριο δύναμή της την καινοτομία, καθώς και τις έξυπνες επενδύσεις που δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους πελάτες μας να είναι πιο παραγωγικοί, κερδοφόροι και βιώσιμοι», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος και CEO της Xerox, John Visentin.

Η έκθεση για την Παγκόσμια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη επικεντρώνεται στο πώς η Xerox καινοτομεί διαρκώς για να δημιουργεί βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να βελτιώσει την παραγωγικότητα μέσω νέων τεχνολογιών που συνδέουν τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο χωρίς να επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, η Xerox εγκαινίασε το πρόγραμμα «Εσείς εκτυπώνετε, εμείς φυτεύουμε», μια συνεργασία με την εταιρεία PrintReleaf, μέσω της οποίας οι πελάτες της Xerox  μπορούν να μειώσουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους και να βοηθήσουν στην παγκόσμια αναδάσωση.

Ετησίως, η Xerox εξετάζει την προσέγγισή της και τις επιδόσεις της στις δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υποστηρίζουν την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. Η έκθεση αυτή καταρτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και ευθυγραμμίζεται εν μέρει με τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG’s) των Ηνωμένων Εθνών που θεσπίστηκαν το 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Xerox, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/citizenship.