Οι συσκευές AltaLink της Xerox λαμβάνουν πρώτες στην αγορά την πιστοποίηση ασφαλείας Common Criteria Certification

Οι συσκευές AltaLink® της Xerox έγιναν οι πρώτοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές που πιστοποιούνται από την Εθνική Εταιρεία Διασφάλισης Πληροφοριών των ΗΠΑ (NIAP) σύμφωνα με αυστηρά νέα πρότυπα δοκιμών.

Οι νέοι «Βοηθοί Εργασίας» της Xerox έλαβαν πιστοποίηση NIAP σε σχέση με το τελευταίο προφίλ προστασίας Common Criteria για συσκευές εκτύπωσης. Αυτό το νέο προφίλ προστασίας βασίζεται στις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται από κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας. Ο NIAP είναι ο αμερικανικός κυβερνητικός οργανισμός που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια κοινά κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας τεχνολογίας των πληροφοριών.

Το Προφίλ Προστασίας για Συσκευές Hardcopy v1.0 (HCD-PP v1.0) σκοπεύει να προστατεύσει τις πληροφορίες που επεξεργάζονται οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές από απειλές ασφαλείας και περιλαμβάνει αυστηρές νέες απαιτήσεις για κρυπτογράφηση, έλεγχο ταυτότητας και ασφαλή πρωτόκολλα. Η δοκιμή γίνεται σε ανεξάρτητα εργαστήρια και έχει ως αποτέλεσμα την πιο επικαιροποιημένη και αυστηρή έγκριση ασφαλείας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

«Η ανίχνευση και πρόληψη των απειλών στον κυβερνοχώρο είναι απαίτηση 24/7, 365 μέρες το χρόνο για όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί στρατηγική εστίαση για τη Xerox», δήλωσε ο Tracey Koziol, ανώτερος αντιπρόεδρος της Xerox, Workplace Solutions Business Group. «Η πιστοποίηση NIAP και Common Criteria δίνει στους πελάτες μας τη διαβεβαίωση ότι οι νέες συσκευές μας AltaLink έχουν ενσωματωμένη προστασία ασφάλειας παγκόσμιας κλάσης και ότι πληροφορίες κρίσιμης σημασίας είναι ασφαλείς».

Η σειρά AltaLink και η προσέγγιση της Xerox στην ασφάλεια των συσκευών

Η σειρά AltaLink με τεχνολογία ConnectKey® περιλαμβάνει 10 πολυλειτουργικούς εκτυπωτές που έχουν σχεδιαστεί για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών με μεσαίες και μεγάλες ομάδες εργασίας.
Η τεχνολογία ConnectKey μετατρέπει τις παραδοσιακές συσκευές εκτύπωσης σε έξυπνους, συνδεδεμένους «βοηθούς εργασίας» που αντικατοπτρίζουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων. Περιλαμβάνουν απλές και ασφαλείς δυνατότητες on-the-go, cloud συνδεσιμότητα και πρόσβαση σε λειτουργίες και apps που ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Οι λύσεις ασφάλειας της Xerox καλύπτουν τέσσερις βασικές πτυχές σε μια προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων: πρόληψη εισβολών, ανίχνευση συσκευών, ανίχνευση εγγράφων και δεδομένων και εξωτερικές συνεργασίες. Ένα παράδειγμα εξωτερικής συνεργασίας είναι η τεχνολογία whitelisting της McAfee που ενσωματώνεται σε όλα τα προϊόντα της AltaLink της Xerox, η οποία παρακολουθεί συνεχώς και προστατεύει αυτόματα από κακόβουλα προγράμματα.

Άλλα πρόσφατα βραβεία ασφαλείας της Xerox

Ο όμιλος Xerox Global Security Services επιλέχθηκε πρόσφατα ως αποδέκτης βραβείου CSO50 για τις προσπάθειές του να καταστήσει την ασφάλεια πληροφοριών αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνίας με τους υπαλλήλους, τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Xerox ονομάστηκε πρόσφατα ηγέτης στην έκθεση αξιολόγησης προμηθευτών IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2017 για τη δέσμευσή της για την ασφάλεια των επιχειρήσεων και το ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων για εκτυπώσεις και έγγραφα ασφαλείας. Η έκθεση επισημαίνει ότι η Xerox διαθέτει ισχυρές λύσεις για την εκτύπωση και την ασφάλεια εγγράφων με τη μορφή εργαλείων, μεθοδολογιών και υπηρεσιών που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες στρατηγικής IT πελάτη, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, εγγράφων, συσκευών, κανόνων και κανονισμών.

Η Xerox ήταν επίσης πρόσφατος παραλήπτης του Βραβείου PaceSetter για την Ηγεσία στην Ασφάλεια Απεικόνισης Εγγράφων (KeyPoint Intelligence – Buyers Lab 2017-2018 PaceSetter Award for Leadership in Document Imaging Security).