Η Xerox αναγνωρίζεται ως ηγέτιδα στις υπηρεσίες διαχείρισης ροής εργασιών από το IDC MarketScape Report

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 –Η Xerox αναγνωρίστηκε ως ηγέτιδα στο IDC MarketScape: Worldwide Document Workflow Services Hardcopy 2016 Vendor Assessment.1 Η ανάδειξη αυτή σημειώνει την έκτη χρονιά που η Xerox κατέχει ηγετική θέση στις εκθέσεις της IDC MarketScape, οι οποίες αξιολογούν τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (managed print) και τις υπηρεσίες εγγράφων, καθώς και την εξέλιξή της στις υπηρεσίες διαχείρισης ροής εργασιών (workflows).

Η Xerox αποτελεί τον μοναδικό κατασκευαστή εξοπλισμού που αξιολογήθηκε στην έκθεση και ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένο οργανισμό που υποστηρίζει τη διαχείριση ροής εργασιών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αυτοματοποιημένων ροών εργασίας έχουν αποτελέσει για χρόνια το κλειδί στη βελτίωση της παραγωγικότητας και των διαδικασιών της εταιρείας, βοηθώντας τους πελάτες της να αποφύγουν τα εμπόδια και την έλλειψη απόδοσης που συνδέονται με τη διαχείριση εγγράφων. Η Xerox συνεχίζει να βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανά κλάδο αλλά και γύρω από την κάθετη αυτοματοποίηση των ροών εργασίας, με 29 νέες λύσεις που αφορούν στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, των κατασκευών, των κυβερνητικών οργανισμών, της υγείας και της ανώτερης εκπαίδευσης.

Οι βελτιώσεις στο χαρτοφυλάκιο διαχείρισης ροής εργασιών συμπεριλαμβάνουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης ροής εργασιών, τα προσαρμοσμένα μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών και την έξυπνη επεξεργασία εγγράφων.

Βασικά σημεία της έκθεσης περιλαμβάνουν αναφορές στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Xerox όπως:

  • Μια σωστά δομημένη στρατηγική και υλοποίηση για τη διαχείριση ροής εργασιών που συμπεριλαμβάνει σχέδια συνεργασιών και εξαγορών με στόχο τη στήριξη συνεχούς επέκτασης
  • Βασικά πλεονεκτήματα που απευθύνονται σε ένα εύρος οριζόντιων επιχειρησιακών εφαρμογών καθώς και καθετοποιημένων κλάδων και που αφορούν βασικές αγορές στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξή της όπως κατασκευές, τραπεζική και ανώτερη εκπαίδευση
  • Ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο διαχείρισης ροής εργασιών.

«Οι υπηρεσίες διαχείρισης ροής εργασιών της Xerox παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σε ένα εύρος κλάδων και τομέων μέσα σε έναν οργανισμό – από τη μείωση του κόστους έως τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων και τη διασφάλιση δεδομένων και εγγράφων» ανέφερε ο Mike Feldman, president, Large Enterprise Operations, Xerox. «Η μακροχρόνια ηγετική μας θέση στην αγορά είναι αντιπροσωπευτική της συνεπούς μας ανάπτυξης αλλά και της υιοθέτησης λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών που προσφέρουν τα κορυφαία και πλέον εξατομικευμένα πλεονεκτήματα στους πελάτες μας».

 

ΧΧΧ