Αναγνώριση της Xerox για τη διαφάνεια και την απόδοσή της σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Οι προσπάθειες της Xerox για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναγνωρίστηκαν πρόσφατα από το CDP, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που διαχειρίζεται το παγκόσμιο σύστημα γνωστοποίησης για επενδυτές, εταιρείες, πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

 

Η Xerox εντάχθηκε στην ετήσια «A List» του CDP για την ηγετική της θέση στην εταιρική διαφάνεια και απόδοση στην κλιματική αλλαγή.

 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα καθοριστικά ζητήματα της εποχής μας, και η Xerox τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμόσει μια συγκεκριμένη στρατηγική ως προς το πως εταιρείες σαν και αυτή, μπορούν να διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην προστασία του μέλλοντος του πλανήτη.

 

«Η Xerox έχει δεσμευτεί να παρέχει καινοτόμες λύσεις που ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον και δημιουργούν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές», σχολίασε η Wendi Latko, Αντιπρόεδρος Περιβάλλοντος, Υγείας, Ασφάλειας και Αειφορίας. «Αυτού του είδους οι αναγνωρίσεις επιβεβαιώνουν ότι έχει πραγματική αξία αυτό που κάνουμε. Ευχαριστώ την ομάδα μου και όλους τους υπαλλήλους της Xerox για τη συμβολή τους στο ταξίδι αειφορίας μας».

 

Περισσότερες από 15.000 εταιρείες βαθμολογήθηκαν μέσω της ετήσιας περιβαλλοντικής διαδικασίας γνωστοποίησης και αξιολόγησης του CDP, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως ως το «χρυσό πρότυπο» της εταιρικής περιβαλλοντικής διαφάνειας. Οι βαθμολογίες βασίστηκαν στην επίδειξη βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως ο καθορισμός φιλόδοξων και ουσιαστικών στόχων.

 

Με αφορμή την αναγνώριση της Xerox, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλων Xerox Ελλάς κ. Βασίλης Ραμπάτ δήλωσε σχετικά: «Η Xerox έχει μακρά ιστορία στην καινοτομία που στοχεύει σε ένα καλύτερο μέλλον – για όλους εμάς αλλά και για τον πλανήτη. Έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε το περιβάλλον και νιώθουμε ενθουσιασμό για αυτή την αναγνώριση από το CDP. Θα ήθελα να θυμίσω εδώ ότι η Xerox δεσμεύεται να συλλέγει και να επαναχρησιμοποιεί εξοπλισμό που έχει πάψει να χρησιμοποιείται. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε προγράμματα πολλών Ευρωπαϊκών κρατών που αφορούν στην ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment programs), ενώ εφαρμόζει τεχνικές για την επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων από προϊόντα της.»

 

 

Μάθετε περισσότερα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Xerox και δείτε την πλήρη λίστα των εταιρειών που πρωτοστατούν στην κλιματική αλλαγή, την αποψίλωση των δασών και την ασφάλεια του νερού.