Η Xerox υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη

 • Η Xeroxέχει δεσμευτεί να συμβάλει με τις δράσεις της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Απόδειξη της αφοσίωσης της σε αυτόν τον στόχο αποτελεί η βράβευση του προγράμματος GWA (GreenWorldAlliance) της εταιρείας από το Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιώσιμων Υλικών της EPA (EnvironmentalProtectionAgency) των ΗΠΑ με το «Non-ProductAward» .
 • Επίσης, η Xerox ανακατασκευάζει περίπου 6.050 εκτυπωτές γραφείου ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε 8.800 τόνους ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων, με σκοπό να αποφευχθεί η απόρριψή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Το πρόγραμμα GWA (Green World Alliance) της Xerox, έχει δημιουργηθεί για να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη και έχει βραβευτεί με το «Non-Product Award» από το Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιώσιμων Υλικών της EPA (Environmental Protection Agency). Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα αφορά στη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση αναλωσίμων. Περισσότερες από 35 χώρες συμμετέχουν επί του παρόντος στo πρόγραμμα GWA της Xerox. Μεγάλος αριθμός πελατών της Xerox από όλον τον κόσμο επιστρέφουν μετά τη χρήση πάνω από 4,8 εκατομμύρια κασέτες, δοχεία γραφίτη και άλλα είδη εφοδιασμού που ισοδυναμούν με 3.600 τόνους.

Η Xerox δεσμεύεται να συλλέγει και να επαναχρησιμοποιεί εξοπλισμό που έχει πάψει να χρησιμοποιείται. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε προγράμματα πολλών Ευρωπαϊκών κρατών που αφορούν στην ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment programs) ενώ ακολουθεί τις εξής διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων από προϊόντα της:

 • Ανακατασκευή ή μετατροπή εξαρτήματος για χρήση σε νέο προϊόν: Τα προϊόντα σχεδιάζονται με υψηλά επίπεδα ομοιότητας με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίησή τους. Έτσι, η Xerox επαναχρησιμοποιεί το 70-90% των εξαρτημάτων της συσκευής, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα και η απόδοση των προϊόντων της.
 • Μεταχειρισμένος εξοπλισμός: Οι επιστροφές εξοπλισμού αξιολογούνται για πιθανή επαναχρησιμοποίηση. Με βάση την κατάσταση και τις απαιτήσεις της αγοράς, ο εξοπλισμός υποβάλλεται σε εκτενείς ελέγχους και σε συντήρηση για να ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα λειτουργίας πριν από την επαναδιάθεση του. Σχεδόν το 44% των μηχανημάτων που επιστρέφονται, πωλούνται ως μεταχειρισμένα ή αποστέλλονται για ανακατασκευή.
 • Επαναχρησιμοποίηση σημαντικών εξαρτημάτων για ανταλλακτικά: Στις συσκευές που έχουν ξεπεράσει τα όρια της ωφέλιμης λειτουργίας τους, απομονώνονται τα χρήσιμα μέρη και εξαρτήματα πριν σταλούν για απόσυρση. Η Xerox αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των επαναχρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων, στις περιπτώσεις όπου το αρχικό μηχάνημα έχει προοριστεί για ανακύκλωση.
 • Ανακύκλωση υλικών: Αφού ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες διαδικασίες, σε κάθε εναπομείναν τμήμα μιας συσκευής φυλάσσονται τα
  ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. πλαστικά, χάλκινα σύρματα) και τα υλικά
  που απαιτούν ειδικές υπηρεσίες διάθεσης, όπως οι πλακέτες καλωδίων, οι μπαταρίες και οι λαμπτήρες. Τα υπόλοιπα τμήματα αποστέλλονται σε εργοστάσια ανάκτησης υλικών.
 • Ανακυκλωμένο πλαστικό στα προϊόντα της Xerox: Το 2021, η Xerox εισήγαγε εκτυπωτές και συσκευές πολλαπλών λειτουργιών, στους οποίους το ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού ανέρχεται σε 10-16% και αντίστοιχα σε 21% για το PCR στα δοχεία γραφίτη.
 • Ε-waste: Η Xerox επιλέγει με προσοχή συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες ανακύκλωσης και διάθεσης απορριμμάτων για να διασφαλίσει ότι ο επιστρεφόμενος εξοπλισμός των πελατών της προστατεύεται από παραβιάσεις δεδομένων και ακατάλληλη διάθεση. Επίσης, η Xerox προσπαθεί να συνεργάζεται με προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες ανακύκλωσης και συμμετέχουν σε προγράμματα πιστοποιημένα από διαπιστευμένους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου Υπεύθυνης Ανακύκλωσης (R2), της Sustainable Electronics Recycling International’s (SERI) είτε του προτύπου Basal Action Network’s e-Stewards.