Η Xerox μείωσε την προβλεπόμενη περίοδο επίτευξης μηδενικών εκπομπών ρυπογόνων αερίων κατά 10 χρόνια

  • Η Xerox μείωσε την προβλεπόμενη περίοδο επίτευξης μηδενικών εκπομπών ρυπογόνων αερίων κατά 10 χρόνια, θέτοντας πλέον ως ορόσημο το 2040
  • Η Xerox θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία του πλανήτη λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα καθοριστικά ζητήματα της εποχής μας. Έχει ήδη επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής μας και μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στην οικονομία, στους ενεργειακούς πόρους και στην επισιτιστική ασφάλεια. Η Xerox, πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο στην προστασία του πλανήτη.

Η Xerox μείωσε την προβλεπόμενη περίοδο επίτευξης μηδενικών εκπομπών ρυπογόνων αερίων κατά 10 χρόνια, θέτοντας πλέον ως ορόσημο το 2040. Το 2020, η Xerox επέκτεινε επίσης το στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), καλύπτοντας πεδία που αφορούν στην εκπομπή αερίων από άμεσες πηγές όπως η επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και αυτών που προέρχονται από έμμεσες πηγές που σχετίζονται με την ενεργειακή κατανάλωση και την αλυσίδα εφοδιασμού.

 

 H Xerox στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής από το 2002:

 

  • Μεταξύ του 2002 και του 2016, η Xerox εξάλειψε 320.000 τόνους ισοδυνάμων του διοξειδίου του άνθρακα (CO2e).

 

  • Το 2016, η Xerox αποφάσισε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 25% επιπλέον έως το 2025, στόχο που κατάφερε τελικά να πετύχει στο τέλος του 2019.

 

  • Νέος στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% τουλάχιστον έως το 2030. Αυτή η πρόθεση συνάδει με τον φιλόδοξο επιστημονικό στόχο που αφορά στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ο οποίος επικυρώθηκε και εγκρίθηκε από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Αυτό σημαίνει ότι η Xerox θα μειώσει τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων κατά 85% σε σύγκριση με εκείνες του 2002, αρχικού έτους αναφοράς της εταιρείας.

 

  • Για τις εκπομπές αερίων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, η Xerox έθεσε ως στόχο τη μείωση τους κατά 35% μέχρι το 2030.

 

H Xerox προωθεί το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης:

 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Xerox ζητάει από τους προμηθευτές της να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια ώστε να βρίσκονται σε συμφωνία με το πλάνο της για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Ο τρόπος που η εταιρεία προσεγγίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει συνεργασίες για την επιτάχυνση της προόδου σε αυτόν τον τομέα.

 

Η Xerox συμμετείχε στον αγώνα της UNFCCC ”race to zero” και την επιχειρηματική πρωτοβουλία της SBTi για εκστρατείες που προωθούν τη μείωση της θερμοκρασίας κατά 1,5°C. Ευθυγραμμίζει τους στόχους της για την ανατροπή της κλιματικής αλλαγής με όσα υπαγορεύει η Συμφωνία του Παρισιού και με όσα υποστηρίζουν οι επιστημονικές μελέτες για τη μείωση των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη κοινωνία και φύση.

 

Ο Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox Hellas τόνισε σχετικά «Το σχέδιο αυτό αντικατοπτρίζει την υπευθυνότητα με την οποία η Xerox αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, μεριμνώντας για τη δημιουργία καινοτομιών και δράσεων που θέτουν ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, ικανών να μειώσουν τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων. Το πρόγραμμά μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι η απάντησή μας σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, την κλιματική αλλαγή.»