Η Xerox παραμένει ο ηγέτης στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) σύμφωνα με την έκθεση «MPS 2021 Landscape Report» της Quocirca

Η Xerox συνεχίζει να ηγείται μιας ανταγωνιστικής αγοράς, με την αξία και την καινοτομία που προσφέρει στους πελάτες της, μέσα από τις Υπηρεσίες Ευφυούς Εργασίας. Αυτό επιβεβαιώθηκε εκ νέου από την Quocirca, τη διεθνή εταιρεία ερευνών, σύμφωνα με  την οποία, στην τελευταία της έκθεση “Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων για το 2021 – Ανάλυση Προμηθευτών της παγκόσμιας αγοράς Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων» η Xerox διατήρησε και πάλι την ηγετική της θέση, έναντι των υπολοίπων εταιρειών του κλάδου.

Σύμφωνα με την έκθεση, “Η Xerox διατηρεί την ηγετική της θέση στην αξιολόγηση της Quocirca για την παγκόσμια αγορά Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS). Διαπρέπει όσον αφορά ένα ευρύ και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, που υποστηρίζεται από μια ώριμη παγκόσμια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών”.

Οι σημαντικές επενδύσεις της Xerox στον τομέα του cloud computing, την ψηφιοποίηση, τις υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής,  διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης.

Στην έκθεση τονίζεται ότι η Xerox έχει επενδύσει σημαντικά και σε μεγάλο βαθμό στην παροχή μιας ισχυρής υποδομής υπηρεσιών cloud που της επέτρεψε να παρέχει μια ασφαλή και ευέλικτη πλατφόρμα για την υποστήριξη των αναγκών συνεργασίας και εκτύπωσης εγγράφων των υβριδικών εργαζομένων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι ευρύτερες δυνατότητες ψηφιοποίησης της Xerox, σε συνδυασμό με τις διαχειριζόμενες ικανότητες υπηρεσιών πληροφορικής της εταιρείας. Αμφότερες θέτουν την εταιρεία στην ισχυρή θέση προκειμένου να καλύψει τις μοναδικές ανάγκες των πελατών SMB, οι οποίοι αναζητούν όλο και περισσότερες λύσεις που εκτείνονται πέρα από τις συνήθεις, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ανάγκες της επιχείρησης όσον αφορά στις εκτυπώσεις προς μία νέα κανονικότητα.

 Διαβάστε την περίληψη της έκθεσης εδώ

«Τομέας Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS)», Quocirca, Μάρτιος 2021

Τομέας Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) για το 2021 της Quocirca.

Στην εικόνα απεικονίζεται η άποψη της Quocirca για το ανταγωνιστικό τοπίο των προμηθευτών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, που παρέχουν Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) για επιχειρήσεις.  Οι ακόλουθες κατηγορίες χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν τη θέση ενός προμηθευτή:

  • Ηγέτες της αγοράς: Προμηθευτές που ηγούνται της αγοράς τόσο από την άποψη του στρατηγικού τους οράματος, όσο και από την έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ηγέτες έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών τους και στις υποδομές τους και υποστηρίζονται από ισχυρές δυνατότητες παράδοσης. Η Xerox έχει την τιμή να κατέχει τα πρωτεία.
  • Σημαντικοί παίκτες/παράγοντες: Προμηθευτές που έχουν καθιερώσει δοκιμασμένες προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζονται από αποδεδειγμένη επιτυχία των πελατών τους.

Πηγή: «Τομέας Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) της Quocirca», Μάρτιος 2021