Η Xerox και η Πολιτεία της Βικτώρια ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την επίλυση του παγκόσμιου προβλήματος της συντήρησης των υποδομών

Η Xerox και η Κυβέρνηση της Πολιτείας της Βικτώρια στην Αυστραλία ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν για να λανσάρουν την Eloque, μία κοινή επιχείρηση για τη διάθεση στην αγορά νέων τεχνολογιών που θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν την εξ’ αποστάσεως δομική ακεραιότητα των γεφυρών.

Η λύση της Eloque εισάγει τη βιομηχανική τεχνολογία του Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things), που χρησιμοποιεί μικροσκοπικούς αισθητήρες οπτικών ινών που είναι προσαρτημένοι σε μια γέφυρα για την ακριβή μέτρηση και εκτίμηση της δομικής καταπόνησης, της θερμικής απόκρισης, της καμπτικής καταπόνησης, των φορτίων, των κραδασμών, και της διάβρωσης που αποτελούν μετρήσεις της δομικής ακεραιότητας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται προηγμένες αναλύσεις για την αξιολόγηση των δεδομένων των αισθητήρων και την παροχή πληροφοριών απευθείας στους ιδιοκτήτες και χειριστές γεφυρών σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να ελέγχουν κατά πόσο μία γέφυρα χρησιμοποιείται πέραν του δέοντος ή υποχρησιμοποιείται, κατά πόσον έχει δομικά προβλήματα ή ζημιές οι οποίες απαιτούν επισκευή.

Σύμφωνα με την Έκθεση των Υποδομών της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών για 2021, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 42% όλων των γεφυρών είναι τουλάχιστον 50 ετών και σχεδόν 231.000 γέφυρες χρειάζονται εργασίες επισκευής και συντήρησης. Αυτό το πρόβλημα αφορά όλη την υφήλιο μιας και υπολογίζεται ότι το 70% των γεφυρών της Αυστραλίας είναι άνω των 50 ετών ενώ περίπου 11.000 από τις 25.000 σιδηροδρομικές γέφυρες της Γερμανίας είναι άνω των 100 ετών και το 7% των γεφυρών στη Γαλλία διατρέχει κίνδυνο κατάρρευσης.

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Xerox, John Visentin «Η γήρανση και η επιδείνωση των δημοσίων υποδομών είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Πρωτοπορούμε με μία τεχνολογία που διαφυλάσσει την ασφάλεια των  γεφυρών,  παρατείνει τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και επηρεάζει θετικά το σχεδιασμό. Η συνεργασία μας με την Κυβέρνηση της Πολιτείας της Βικτώρια όχι μόνο μας επιτρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα για την Πολιτεία της Βικτώρια αλλά επίσης να επεκταθούμε γρήγορα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις.»

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε στο Κέντρο Έρευνας του Palo Alto  της Xerox (Palo Alto Research Center – PARC) και δοκιμάστηκε μέσω μίας συνεργασίας μεταξύ της Xerox και της VicTrack, της κρατικής επιχείρησης της Κυβέρνησης της Πολιτείας της Βικτώρια που είναι κάτοχος όλων των σιδηροδρομικών γραμμών και των γραμμών τραμ της Πολιτείας. Η λύση του PARC χρησιμοποιεί αισθητήρες και προηγμένες αναλύσεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας σε γέφυρες για τη βελτιστοποίηση  του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων.

Η Κυβέρνηση της Πολιτείας της Βικτώρια δέσμευσε 50 εκατομμύρια δολάρια για την εισαγωγή της τεχνολογίας Eloque σε γέφυρες προτεραιότητας σε όλη την Πολιτεία της Βικτώρια, στην Αυστραλία. Η εν λόγω τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης και πρόβλεψης προβλημάτων, επιτρέποντας την εύρεση ζητημάτων πριν αυτά γίνουν πιθανώς πιο  δαπανηρά ως προς την επισκευή τους και βοηθά τους πελάτες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους προϋπολογισμούς συντήρησης.

Η Xerox είναι ο ελέγχων εταίρος της Eloque και αυτή είναι μέρος της στρατηγικής της για ευρεία είσοδο στην αγορά του Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things) με νέες βιομηχανικές προσφορές. Την προηγούμενη χρονιά, η Xerox ανακοίνωσε επίσης ότι το Κέντρο Έρευνας του Palo Alto  της Xerox (PARC)  συνεργάζεται με την Υπηρεσία Έρευνας Προηγµένων Αµυντικών Προγραµµάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (United States’ Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA) για την ανάπτυξη μίας τεχνολογίας που μπορεί να επιτρέψει την μεγάλης κλίμακας παρακολούθηση των θαλασσών στα πλαίσια του προγράμματος Ocean of Things.