Η Έκθεση της Xerox για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης επίτευξης βασικών στόχων αειφορίας

Η Έκθεση της Xerox για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης επίτευξης βασικών στόχων αειφορίας

Σύμφωνα με το Global Citizenship Report που δημοσίευσε πρόσφατα η Xerox, η εταιρεία έχει επιτύχει πολλούς από τους στόχους αειφορίας του εταιρικού πλάνου «2020» για την ενέργεια, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση νερού, ενώ είναι σε θετική τροχιά για την επίτευξη και των περισσότερων από τους υπόλοιπους στόχους.

Η έκθεση που συνεχίζει την παράδοση της Xerox να εκδίδει απολογισμούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εδώ και 12 χρόνια, προετοιμάστηκε με βάση τις οδηγίες GRI G4 και είναι σύμφωνη με τα καινούργια πρότυπα αναφοράς GRI που εκδόθηκαν στα τέλη του 2016.

Η έκθεση προσφέρει μια λεπτομερή αποτύπωση της οπτικής της Xerox και των επιδόσεών της όσον αφορά στην εταιρική υπευθυνότητα, σε τομείς που καλύπτουν κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Σε αυτά εντάσσονται η υγεία και η ασφάλεια των πελατών, η επιχειρηματική ηθική, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η επιβράβευση των εργαζομένω, καθώς και η ποικιλία και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο απολογισμός εστιάζει κατά κύριο λόγο στους τομείς εταιρικής υπευθυνότητας που ενδιαφέρουν τη Xerox και το κοινό της, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εργαζομένων, των κοινοτήτων, των επενδυτών, των προμηθευτών και των μη-κυβερνητικών οργανώσεων.
Το Global Citizenship Report του 2017, επικεντρώνεται σε σημαντικούς τομείς που αποτυπώνουν την ουσία των προσπαθειών της Xerox να είναι ένας υπεύθυνος εταίρος:
• Εταιρική Διακυβέρνηση: Εξηγώντας πώς η Xerox διαχειρίζεται την εταιρική υπευθυνότητα από το υψηλότερο επίπεδο του CEO και κατεβαίνοντας διαδοχικά στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και του ΔΣ, που έχει την ευθύνη για ενδεχόμενες παραλείψεις.
• Προστασία του Πλανήτη: Βασίζεται στην αρχή του 2012, βάσει της οποίας η Xerox έχει μειώσει την ενέργεια κατανάλωσης κατά 20% και μειώσει τους ρύπους κατά 28% – δηλαδή 92.000 μετρικούς τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) σε διάφορα μέρη ανά τον κόσμο. Αυτό ισοδυναμεί με την αφαίρεση από τους δρόμους περισσότερων από 19.000 επιβατικών οχημάτων ετησίως.
• Φροντίδα για τις Κοινότητες: Το 2016, επενδύσαμε 1 εκατομμύριο δολάρια στο Community Involvement Progam της Xerox, το οποίο συνδυάζει το εθελοντικό πνεύμα των ανθρώπων μας με τη χρηματοδότηση Xerox για το καλό της κοινότητας που ζούμε και εργαζόμαστε. Περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι της Xerox συμμετείχαν σε περισσότερα από 900 προγράμματα.
• Εξέλιξη του Εργασιακού Περιβάλλοντος: Εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές, πολύπλευρο και δίκαιο για όλους, η Xerox έχει δημιουργήσει εύκολα προσβάσιμα κανάλια για να συγκεντρώνει το feedback των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένης της Έρευνας Πολιτισμού, που διεξάγεται σε 50 χώρες και 19 γλώσσες.
• Προτεραιότητα στους πελάτες μας: Οι πελάτες μας είναι συνεργάτες μας στην πρωτοπορία. Συνεργαζόμαστε σε workshops που εξερευνούν το μέλλον των επιχειρήσεων και εντοπίζουν νέες ευκαιρίες χρήσης της τεχνολογίας και δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού, που θα λύνουν τα προβλήματά τους και θα τους προσφέρουν έναν ευέλικτο εργασιακό χώρο στο μέλλον.
• Καλές Επιχειρηματικές Πρακτικές: Βρισκόμαστε στη λίστα «100 Best Corporate Citizens» του περιοδικού Corporate Responsibility για ένατο συνεχές έτος, καθώς και στη λίστα των πιο Ηθικών Εταιρειών Παγκοσμίως® για το 2017 – μάλιστα είμαστε μια εκ των 13 εταιρειών που βρίσκονται συνεχώς στη συγκεκριμένη λίστα τα τελευταία 11 χρόνια.
«Ο ιδρυτής της Xerox Joe Wilson δημιούργησε μια πρωτοποριακή και καινοτόμα εταιρεία που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος επικοινωνεί, συνδέεται και δουλεύει», τόνισε ο CEO της Xerox Jeff Jacobson. «Επίσης θεμελίωσε το ήθος μας και το αίσθημα υπευθυνότητας που μας εμπνέει μέχρι σήμερα. Συχνά προκαλώ τους ανθρώπους μας να σκεφτούν πώς η Xerox μπορεί να είναι μια κινητήριος δύναμη του καλού. Ενθουσιάζομαι πάντα όταν ακούω ιστορίες καθημερινής ανταπόδοσης, και ιστορίες επιτυχίας πελατών μας ως αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς των ανθρώπων της Xerox».