Νέες λύσεις ροής εργασιών από τη Xerox

Η Xerox ανακοίνωσε πρόσφατα νέες, ενισχυμένες δυνατότητες για εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού σχετικές με τη διαχείριση ροών εργασιών (workflows), όπως ενδεικτικά το FreeFlow® Core, οι οποίες ελαχιστοποιούν τα κόστη της παραγωγής εντύπων ενώ συγχρόνως πληρούν ή ακόμα και υπερβαίνουν τους υψηλούς στόχους ποιότητας και παραγωγής.

Το FreeFlow Core επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διαχείριση ροών εργασιών, που αυτοματοποιούν τη διαδικασία προετοιμασίας αρχείων. Η εν λόγω λύση είναι browser-based και καθιστά πιο εύκολη και αποτελεσματική τη δημιουργία εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων μέσω δύο νέων προαιρετικών λύσεων:

  • Το Output Management Module το οποίο οργανώνει και δρομολογεί τις εργασίες στα κατάλληλα εκτυπωτικά μηχανήματα εντός της επιχείρησης παραγωγής εντύπων. Το λογισμικό συγκεντρώνει παρόμοιες εργασίες, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουν οι πελάτες, και δημιουργεί εξατομικευμένες λειτουργίες αυτόματα.
  • Το VariableDataPrintingModule μετατρέπει εύκολα τις εργασίες σε PDFs και βελτιώνει την παραγωγικότητα της ροής εργασιών που σχετίζεται με περίπλοκες, εξατομικευμένες υπηρεσίες εκτύπωσης.

Περισσότεροι τρόποι για να αυτοματοποιηθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία εκτύπωσης

  • IntegratedPLUSAutomatedColourManagement απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συνόλου των μηχανημάτων, συνδυάζοντας τα ενσωματωμένα σπεκτροφωτόμετρα της Xerox, νέο DFE λογισμικό για την εξ αποστάσεως διαχείριση των χρωμάτων και εφαρμογ&#x
    3AD;ς βασισμένες στο cloud, για τη διαχείριση χρωμάτων Ένας ειδικός στο χρώμα μπορεί εξ αποστάσεως να παρακολουθήσει την κατάσταση (status) της έγχρωμης πρέσας και να διαχειριστεί χρωματικά προφίλ και spot colour “συνταγές” για περισσότερη ακρίβεια, προβλεπτικότητα και αποτελεσματικότητα σε χαμηλότερες τιμές κόστους.
  • Η δυνατότητα διαχείρισης βαριών χαρτιών στο iGen4®Press επιτρέπει στη μηχανή να τροφοδοτεί, να εκτυπώνει και να στοιβάζει χαρτιά πάνω από 610 microns, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μεταβλητά δεδομένα ή για εφαρμογές εκτύπωσης αυτοκόλλητων και κυτιοποιίας (packaging).

Διαθεσιμότητα

Το Xerox FreeFlow® Core και οι λοιπές λύσεις ροής εργασιών  θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην αγορά.