Η Xerox ηγέτιδα εταιρία στις MPS υπηρεσίες, σύμφωνα με έκθεση της InfoTrends

Αθήνα, 20Μαΐου 2015  –  Ηγέτιδα εταιρία στον τομέα των υπηρεσιών διαχειριζόμενης εκτύπωσης- Managed Print Services – (MPS) αναδείχθηκε η Xerox από την εταιρία ερευνών InfoTrends στην πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο «Managed IT Infrastructure: Managed Print Services Report1"».

Σύμφωνα με την έκθεση της Infotrends, η Xerox κατέχει την ηγετική θέση στα MPS, καθώς προσφέρει την πλέον διευρυμένη γκάμα λύσεων στην αγορά. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα MPS, σε μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πελατειακή βάση διαφορετικού μεγέθους και κλάδου. Επιπλέον, η εταιρία συνεχίζει να εξελίσσεται στοχεύοντας στην απλοποίηση των λύσεων μέσα από την αυτοματοποίηση πολλών από τις λειτουργίες παρακολούθησης και reporting.

«Η ηγετική μας θέση αποδεικνύει την αξία που φέρνουν στην αγορά οι MPSΕπόμενης Γενιάς που παρέχουμε, όσον αφορά στην αυτοματοποίηση της ροής εργασιών, την ασφάλεια, το mobility και τη βιωσιμότητα», ανέφερε ο MikeFeldman, Πρόεδρος, LargeEnterpriseOperations, Xerox. «Οι δυνατότητες που παρέχουμε γεφυρώνουν τον κόσμο του χαρτιού με τον ψηφιακό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν το περιεχόμενο και τα δεδομένα τους με τον πιο παραγωγικό τρόπο».

Το πρόγραμμα Υπηρεσιών Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης επόμενης γενιάς της Xerox αποτελείται από τρία στάδια: (1) Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση, (2) Ασφάλεια και Ενσωμάτωση και (3) Αυτοματισμό & Απλούστευση. Οι λύσεις, που προσφέρονται ανά στάδιο, βοηθούν τις επιχειρήσεις – μεγάλες και μικρές – να δουλεύουν πιο έξυπνα, να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, να συνδέονται πιο γρήγορα με τους πελάτες τους και να χρησιμοποιούν δ&epsil
on;δομένα προκειμένου να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Συνοπτικά, οι λύσεις MPS της Xerox διαχειρίζονται όλα τα στάδια του «κύκλου ζωής» ενός εγγράφου εντός της επιχείρησης και προλαμβάνουν κάθε πιθανό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, επιτρέποντας στους πελάτες να εστιάσουν στην ουσία της δουλειάς τους.

1InfoTrends Managed IT Infrastructure: Managed Print Services, March 2015