Η Xerox Hellas υποστηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ως Χορηγός Υπηρεσιών Τεχνολογίας εκτύπωσης

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 – Στην υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με παροχή ManagedPrintServices, προχώρησε πρόσφατα η XeroxHellas, η οποία ως Χορηγός Υπηρεσιών Τεχνολογίας εκτύπωσης θα καλύψει το σύνολο τουεκτυπωτικού εξοπλισμού του οργανισμού για διάστημα πέντε (5) ετών.

Στο πλαίσιο της σχετικής χορηγίας, η Xerox Hellas κατέγραψε τις υπάρχουσες υποδομές και ανάγκες του οργανισμού και βάσει αυτών σχεδίασε την ιδεατή λύση διαχείρισης εγγράφων (Managed Print Services).

Ειδικότερα, η Xerox Hellas, αφού πρώτα εξέτασε τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τον όγκο των εκτυπώσεων, την υπάρχουσα υποδομή και τις επιθυμητές λειτουργίες, σχεδίασε τη βέλτιστη λύση συνολικής διαχείρισης εγγράφων με στόχο να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή μείωση κόστους, αλλά και η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας εντός του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία θα υποστηρίξει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με 53 συνολικά συσκευές σε 39 διαφορετικούς χώρους, ενώ θα παράσχει συνολική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας το service, τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά των εκτυπώσεων όλο αυτό το διάστημα.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της XeroxHellas, δήλωσε: «Στη Xerox έχουμε δεσμευτεί να αποδεικνύουμε στην πράξη το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που διέπει συνολικά τη λειτουργία της εταιρίας μας και η υποστήριξη ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με τόσο σημαντικό έργο αντανακλά α&kap
pa;ριβώς αυτή τη φιλοσοφία της εταιρίας μας. Είμαστε δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού με την παροχή υπηρεσιών και λύσεων τελευταίας τεχνολογίας και με αυτό τον τρόπο στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα».

Στο πλαίσιο της χορηγίας της Xerox Hellas, οι εγκαταστάσεις του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των νέων σπιτιών του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν ήδη εφοδιαστεί με τελευταίας τεχνολογίας συσκευές της εταιρίας, ενώ διαρκής θα είναι η επίβλεψη και η διαχείριση των εκτυπωτικών λειτουργιών από τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Xerox.