Τι αποκαλύπτει η μεγάλη έρευνα που υποστήριξε η Xerox για τα Managed Print Services.

Αθήνα, 26 Ιουνίου, 2014 – Η αγορά των ManagedPrintServices (MPS) έχει αναπτυχθεί ραγδαία και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ήδη ή συζητούν την εφαρμογή τους με σκοπό την αξιοποίηση των σημαντικών ωφελειών που προκύπτουν από την υλοποίησή τους: δραστική μείωση στις δαπάνες εκτύπωσης, βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, απόδοση των διαδικασιών, ασφάλεια των δεδομένων και η ποιότητα εκτύπωσης. Αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική  υποστήριξη της Xerox Ελλάδος  , με στόχο την αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όσον αφορά τις υπηρεσίες MPS.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 246 στελέχη ΙΤ, Οικονομικών,  Marketing, πωλήσεων κ.α., απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο και εκφράζοντας την άποψη τους όσον αφορά τις υπηρεσίες MPS και τα οφέλη που πιστεύουν ότι προκύπτουν, τα κριτήρια επιλογής και τους ανασταλτικούς παράγοντες, καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές αυτών των υπηρεσιών.

Μερικά από τα κύρια συμπεράσματα:

 • 6 στους 10 απάντησαν ότι είτε διαθέτουν συμβόλαιο MPS είτε βρίσκονται στη φάση διερεύνησης, επιβεβαιώνοντας την σημαντική υιοθέτηση της προσέγγισης MPS σαν τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο αγοράς και διαχείρισης εκτυπώσεων γραφείου.
 • Οι υπηρεσίες MPS θεωρούνται άμεσα συνδεδεμένες με τον έλεγχο του κόστους και τη δραστική μείωσή του.
 • Εκτός από τη μείωση κόστους, οι υπηρεσίες MPS θεωρούνται ως βασική υποδομή για τη μείωση του χρόνου των εργαζόμενων στην καθημερινή χρήση και διαχείριση συ&
  sigma;κευών εκτύπωσης, αναλωσίμων και αιτημάτων χρηστών.

 • Κύρια κριτήρια επιλογής συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών MPS θεωρούνται α) το επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, β) το κόστος της προτεινόμενης λύσης MPS, και γ) η τεχνολογία και καινοτομία που παρέχει ο συνεργάτης μέσα από την προτεινόμενη λύση MPS.
 • Σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες της μη-υιοθέτησης υπηρεσιών MPS θεωρούνται α) η έλλειψη αναλυτικής ενημέρωσης σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής των υπηρεσιών MPSστην κάθε εταιρία και β) το αρχικό κόστος της επένδυσης (σημ. που λανθασμένα θεωρείται ότι υπάρχει, δεδομένου ότι η εφαρμογή υπηρεσιών MPS δεν απαιτεί καμία αρχική επένδυση/εκταμίευση πόρων).
 • Όλοι σχεδόν αντιλαμβάνονται ότι με τις υπηρεσίες MPS επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του εκτυπωτικού εξοπλισμού (άρα και των υπηρεσιών εκτύπωσης που παρέχονται στους χρήστες κάθε επιχείρησης), με ταυτόχρονη εισαγωγή νέων λειτουργιών όπως mobileprinting και λύσεις cloud.

Όπως σαφώς προκύπτει από την έρευνα, για τις περισσότερες εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, η μείωση του κόστους αποτελεί παράγοντα επιβίωσης στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, ενώ η απελευθέρωση του προσωπικού τους από τον «εφιάλτη» της εκτύπωσης και της πολύπλοκης διαδικασίας της διαχείρισης των εγγράφων, αποτελεί γι αυτούς πλεονέκτημα, που τους καθιστά ανταγωνιστικότερους. Αυτό ακριβώς παρέχει η Xerox μέσα από τα MPS.

 • Αποδεδειγμένη μείωση κόστους έως και 30%.
 • Άμεσος εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού με σύγχρονα μηχανήματα και λογισμικά και χωρίς καμία αρ
  χική επένδυση κεφαλαίων από τον πελάτη. 

 • Γρήγορη και ποιοτική τεχνική εξυπηρέτηση και επάρκεια και δωρεάν τροφοδοσίας αναλωσίμων για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Η ανάληψη  και υλοποίηση των υπηρεσιών MPS γίνεται απευθείας από τη Xerox στις εγκαταστάσεις των πελατών της. Αυτό διασφαλίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικά, οι οποίες στο αρχικό στάδιο έρχονται σε επαφή με τον αντιπρόσωπο της Xerox της περιοχής τους.

«Ως ηγέτης στη αγορά των υπηρεσιών MPS, μέσα από έρευνες και επικοινωνία με τους πελάτες της, η Xerox αφουγκράζεται τους προβληματισμούς των στελεχών της αγοράς στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της προς όφελος των εταιρειών.  Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η Xerox βρίσκεται στη σωστή στρατηγική κατεύθυνση από τότε που πρώτη ξεκίνησε τα MPS στην Ελληνική αγορά, το 2005. Γι αυτό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πάνω από 160 εταιρείες στην Ελλάδα – μεγάλες και μικρές – εμπιστεύονται στη Xerox τη διαχείριση των εκτυπώσεων τους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox, κος Βασίλης Ραμπάτ.

ΤΕΛΟΣ