Έργο αναβάθμισης/ συμπλήρωσης του εκτυπωτικού περιβάλλοντος της ΗΔΙΚΑ από τη Xerox

Υλοποίηση και υποστήριξη από τη Xerox Hellas σύγχρονης υποδομής για τις ανάγκες του εκτυπωτικού περιβάλλοντος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 – Ολοκληρώθηκε από τη Xerox η εγκατάσταση σύνθετης λύσης η οποία καλύπτει ανάγκες της ΗΔΙΚΑ για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, για τη διαχείριση του εκτυπωτικού περιβάλλοντος και για την παραγωγική εκτύπωση της πλειονότητας των εφαρμογών που η ΗΔΙΚΑ αναλαμβάνει για τα ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της υποδομής του εκτυπωτικού της κέντρου και της ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών διαχείρισης και εκτύπωσης εφαρμογών, η ΗΔΙΚΑ προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. Η Xerox, καλύπτοντας πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης και σε πλήρη συμφωνία με αυτές, ολοκλήρωσε επιτυχώς την υλοποίηση του έργου, ανέπτυξε εφαρμογές και υποστήριξε την παραγωγική λειτουργία του εκτυπωτικού κέντρου.

Η υλοποίηση αφορά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο εκτυπωτικών συστημάτων ρολού, ασπρόμαυρης εκτύπωσης, με εναλλακτικά inline συστήματα διαχείρισης χάρτου, στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύγχρονου λογισμικού διαχείρισης του εκτυπωτικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη εκτυπωτικών εφαρμογών, καθώς και στην παράδοση ενός κατάλληλα παραμετροποιημένου συστήματος για τον έλεγχο και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των παραγόμενων εκτυπώσεων.

«Η ανάθεση του έργου για την αναβάθμιση/ συμπλήρωση του εκτυπωτικού περιβάλλοντος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στη Xerox αποτέλεσε μια εξαιρετικής σημα&s
igma;ίας ευκαιρία, προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω τη δραστηριότητά μας στο χώρο των απαιτητικών, παραγωγικών εκτυπωτικών κέντρων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε συνέχεια της υλοποίησης αντίστοιχων απαιτήσεων έργου στο εκτυπωτικό κέντρο της ΔΕΗ το έτος 2011, η οριστική παραλαβή του έργου μας από την ΗΔΙΚΑ μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς αναδεικνύει τη δυναμική της εταιρείας μας αλλά και τη δέσμευση των στελεχών μας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών αξίας. Μετά την παράδοση του έργου, παραμένουμε με ουσιώδες ενδιαφέρον κοντά στον φορέα, υποστηρίζοντας τα στελέχη του άμεσα προκειμένου να δημιουργούν και να ολοκληρώνουν τη παραγωγή εξαιρετικά σημαντικών εφαρμογών. Οι άνθρωποι της Xerox είμαστε περήφανοι για την αποδοτική εξέλιξη των ενεργειών μας και για την ευκαιρία να υποστηρίζουμε την λειτουργία της ΗΔΙΚΑ», δήλωσε ο κ. Γιώργος Ντούρλιας, Διευθυντής Πωλήσεων Στρατηγικών Λογαριασμών στη Xerox Hellas.

Η αναβαθμισμένη υποδομή του εκτυπωτικού κέντρου της ΗΔΙΚΑ, εξυπηρετεί τις ανάγκες εκτύπωσης ιδιαίτερα απαιτητικών εφαρμογών όπως ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, βεβαιώσεις αποδοχών, ειδοποιήσεις εισφορών κ.ά., καθώς και την ανάπτυξη νέων εκτυπωτικών εφαρμογών, με διαδικασίες παραγωγικές, ασφαλείς και ευέλικτες.

Η Xerox Hellas, έχοντας αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στον χώρο των παραγωγικών εκτυπωτικών κέντρων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία αλλά και υποδομή, προκειμένου να υποστηρίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας τους. Έτσι, &
eta; Xerox μπορεί να αναδειχθεί σε στρατηγικό συνεργάτη αξίας για κάθε οργανισμό στον οποίο η ποιότητα, η παραγωγικότητα, η πολυπλοκότητα και η ευελιξία στη διαχείριση των εγγράφων κρίνεται σημαντική.