Ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής από τη Xerox για την παραγωγή έγχρωμης, έντυπης επικοινωνίας της Inform Lykos

Έχει ολοκληρωθεί και υποστηρίζεται από τη Xerox σε πλήρη λειτουργία η σύγχρονη υποδομή για την παραγωγή έγχρωμης, laser, έντυπης επικοινωνίας της Inform Lykos

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013 – . Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο για την ανάπτυξη νέας εκτυπωτικής υποδομής της Inform Lykos από τη Xerox Hellas. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην ενίσχυση της υποδομής της Inform Lykos με σύγχρονη έγχρωμη laser τεχνολογία εκτύπωσης για την παραγωγή εφαρμογών τύπου: κινήσεων λογαριασμών, λογαριασμών πιστωτικών καρτών, direct mail, λοιπών έγγραφων προσωποποιημένης επικοινωνίας κ.α., τις οποίες η εταιρία Inform Lykos αναλαμβάνει να διαχειριστεί για λογαριασμό τρίτων.

Μετά από ανάλυση των σύγχρονων αναγκών της, η Inform Lykos ανέθεσε στη Xerox να εγκαταστήσει τεχνολογία έγχρωμης εκτύπωσης διπλής όψης Xerox Χ980 CF, καθώς και εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης της χρωματικής απόδοσης των παραγόμενων εκτυπώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ομάδες εργασίας υποστηρίχθηκαν από εξειδικευμένα στελέχη της Xerox, ώστε να αναλυθούν όλες οι απαιτήσεις, από τον σχεδιασμό ως και την εκτύπωση των εφαρμογών, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν όλα τα επιμέρους στάδια και να επιτευχθεί η ποιοτική απόδοση της γραμμής παραγωγής.

Η σύγχρονη υποδομή που εγκαταστάθηκε από την Xerox εξυπηρετεί βέλτιστα τις απαιτήσεις των σύγχρονων, έγχρωμων και μεταβλητού περιεχομένου εφαρμογών, παρέχοντας στην Inform Lykos επιπλέον δυνατότητες στην παραγωγή άμεσης και εξατομικευμένης επικοινωνίας για τους πελάτες της, με την ποιότητα και την ευελιξία της laser εκτύπωσης, και προσφέροντας παράλληλα ιδιαίτερα υψηλή π&
alpha;ραγωγικότητα.

Ο κ. Γιώργος Ντούρλιας, Διευθυντής Πωλήσεων Στρατηγικών Λογαριασμών στη Xerox Hellas, δηλώνει σχετικά: «Η συνεργασία μας με την Inform Lykos αριθμεί πολλά έτη και επεκτείνεται σε σειρά λύσεων που αξιοποιήθηκαν πάντοτε αποδοτικά. Η δέσμευση της Inform στην παροχή υπηρεσιών αξίας είναι πολλάκις επιβεβαιωμένη από την αγορά. Η συγκεκριμένη τεχνολογία Xerox επιλέχτηκε από την Inform ώστε να ενισχύσει τις παραγωγικές δυνατότητές της, να εξασφαλίσει σημαντικά πλεονεκτήματα στις μεθόδους διαχείρισης των εφαρμογών και να υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων. Όλες οι ομάδες μας, αναλυτές, τεχνικοί, πωλήσεις και marketing, βρισκόμαστε πολύ κοντά στον πελάτη μας, ώστε να υποστηρίξουμε τις απαιτήσεις λειτουργίας του και να καλύψουμε κάθε μελλοντική του ανάγκη».

Η αξιοπιστία της τεχνολογίας Xerox αλλά και η δέσμευσή της στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των λύσεων που η εταιρία προσφέρει στην ελληνική αγορά.

ΤΕΛΟΣ