Η Xerox στο «Leaders Quadrant» της παγκόσμιας έκθεσης Managed Print Services για το 2012

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012. Στο "Leaders Quadrant" τοποθέτησε την Xerox η Gartner, Inc., στο πλαίσιο της έκθεσής της “Magic Quadrant for Managed Print Services (MPS) Worldwide” για το 2012.

H έκθεση Magic Quadrant είναι ένα αποκλειστικό ερευνητικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Gartner για να αξιολογεί πόσο καλά αποδίδουν οι πάροχοι τεχνολογίας σε σχέση με το όραμά τους αλλά και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την κατεύθυνση μιας αγοράς, την ωριμότητά της και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.

Η Xerox, που παραμένει ηγέτιδα της αγοράς στις υπηρεσίες Managed Print Services, βοηθά τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν μια στρατηγική MPS για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους – από την υποστήριξη των εργαζομένων που μετακινούνται συχνά και εργάζονται από απόσταση και των πολιτικών “bring your own device” μέχρι τη διασφάλιση εμπιστευτικών δεδομένων και την απλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω νέων τρόπων εργασίας με εκτυπωμένα και ψηφιακά έγγραφα.

Τα νέα εργαλεία αξιολόγησης και αναφοράς από την εξαγορά της NewField IT από τη Xerox βοηθούν να αποτυπωθεί η αυξανόμενη ζήτηση από μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις – καταδεικνύοντας τη δυνατότητα για ως και 30% εξοικονόμηση κόστους, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και άλλα οφέλη παραγωγικότητας που δημιουργούν οι υπηρεσίες MPS. Για να μπορούν οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να επωφεληθούν ακόμη ευκολότερα από τις υπηρεσίες MPS, η Xerox δημιούργησε φέτος ειδικά για αυτό το σκοπό τον οργανισμό Channel Partners Operations, που δίνει στους μεταπωλητές IT μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες MPS προσαρμοσμένες στις ανάγκ&
epsilon;ς του εκάστοτε πελάτη. Επιπλέον, δουλεύοντας με συνεργάτες όπως η McAfee και η Cisco, η Xerox καθιστά ευκολότερη για τις επιχειρήσεις την ασφαλή διαχείριση των εκτυπώσεών τους εντός του υπάρχοντος συστήματος υποδομής και υποστήριξης IT.

«Οι υπηρεσίες MPS έχουν εξελιχθεί πέρα από την απλή διαχείριση των εκτυπωμένων εγγράφων στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Πιστεύουμε ότι ο λόγος για τον οποίο η Xerox κατέχει την ηγετική αυτή θέση είναι ότι προσθέσαμε τεχνογνωσία γύρω από την ανάληψη επιχειρησιακών διαδικασιών και διαδικασιών IT για να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι άνθρωποι», ανέφερε ο Andrew Morrison, Senior Vice President, Xerox Managed Print Services Business.

Σχετικά με το Magic Quadrant Η Gartner δεν υποστηρίζει κανέναν από τους παρόχους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις έρευνές της ούτε συμβουλεύει τους χρήστες τεχνολογίας να επιλέγουν μόνο τους παρόχους με την υψηλότερη βαθμολογία. Οι έρευνες της Gartner αποτελούνται από τις απόψεις του οργανισμού και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως δηλώσεις γεγονότων. Η Gartner αρνείται οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη, όσον αφορά σε αυτήν την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε εγγύησης εμπορευσιμότητας ή χρησιμότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.