Νέα εργαλεία της Xerox βοηθούν τους επαγγελματίες του χώρου της εκτύπωσης να «κλείνουν» περισσότερες δουλειές προσωποποιημένης εκτύπωσης

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012 – Οι επαγγελματίες του χώρου της εκτύπωσης είναι πλέον σε θέση να φέρουν εις πέρας περισσότερες εργασίες εκτύπωσης με το νέο σύστημα FreeFlow® Variable Information (VI) Suite – με ενημερώσεις που τους διευκολύνουν να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να παραγάγουν τα προσωποποιημένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη έγγραφα που ζητούν οι επαγγελματίες του marketing.

Η πλατφόρμα FreeFlow VI, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον εκτύπωσης, διαχειρίζεται εργασίες που ποικίλλουν από λεπτομερείς αναφορές (statements) και τιμολόγια, μέχρι «έξυπνες» marketing μπροσούρες και δημιουργικές, υψηλού-αντίκτυπου καρτ-ποστάλ.

Το σύστημα FreeFlow VI αυξάνει την παραγωγικότητα μειώνοντας το χρόνο που αφιερώνεται στο σχεδιασμό του εγγράφου και την προετοιμασία, σύνθεση και εκτύπωση του αρχείου. Αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες διεκπεραιώνονται γρηγορότερα και οι πάροχοι εκτυπώσεων μπορούν να ανταποκριθούν στις αυστηρές προθεσμίες των πελατών τους.

Μεταξύ των βελτιώσεων του συστήματος FreeFlow VI περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:

  • VI Design Express – προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για γρήγορη και αποδοτική παραγωγή προσωποποιημένου υλικού που τραβάει την προσοχή. Ένα φιλικό προς το χρήστη άρθρωμα (plug-in) του Adobe® InDesign® διαχειρίζεται τη δημιουργία σχεδίων, όπως τον προγραμματισμό προσωποποιημένων εργασιών, ώστε οι πάροχοι εκτυπώσεων να μη χρειάζεται να μαθαίνουν καινούρια λογισμικά ή να ενσωματώνουν αυτόνομα εργαλεία στις υπάρχουσες διαδικασίες.
  • VI Compose – επιταχύ&nu
    ;ει την παραγωγή «κατασκευάζοντας» το έγγραφο στη συσκευή, εξαλείφοντας το χρόνο που ξοδεύεται για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων.
    Οι πάροχοι των εκτυπώσεων στέλνουν απλώς το πρότυπο του σχεδίου και τα μεταβλητά δεδομένα σε οποιοδήποτε διαθέσιμο εκτυπωτή, όπου η λειτουργία VI Compose «χτίζει» κάθε σελίδα αυτόματα. Η λειτουργία VI Compose μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σύστημα εκτύπωσης – Xerox ή μη.

  • VI eCompose – δημιουργεί PDF αρχεία του ολοκληρωμένου εγγράφου marketing, ώστε να μπορεί κανείς να το δει ηλεκτρονικά – μία σημαντική δυνατότητα στο σύγχρονο κόσμο των πολυμέσων, των έξυπνων κινητών τηλεφώνων και των tablets. Η εν λόγω επιλογή ροής εργασίας επιτρέπει στους παρόχους εκτυπώσεων να επεκτείνουν τις δυνατότητες προσωποποιημένης επικοινωνίας που προσφέρουν και πέρα από την εκτύπωση, ώστε να συμπεριλάβουν και την ηλεκτρονική διανομή, την παρουσία στο web και την ψηφιακή αρχειοθέτηση.
  • VI Design Pro – δίνει στο τεχνικό προσωπικό τη δυνατότητα να δημιουργεί σύνθετα έγγραφα marketing προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη, χωρίς να περιορίζει τη δημιουργικότητά τους.

Οι εφαρμογές παραγωγικότητας διευκολύνουν την προσωποποίηση
Οι εφαρμογές παραγωγικότητας πλατφόρμας VI On-the-Fly Productivity Apps της Xerox είναι έτοιμα προς χρήση πρότυπα που απλοποιούν τις συνηθέστερες εργασίες προσωποποίησης. Με αυτά τα πρότυπα, οι πάροχοι εκτυπώσεων μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις ανάγκες των πελατών που ζητούν αφίσες, καρτ-ποστάλ και επαγγελματικές κάρτες. Οι εφαρμογές VI On-the-Fly περιλαμβάνουν επίσης τεχνική υπο&sigma
;τήριξη για την απάντηση οποιωνδήποτε ερωτήσεων σχετικά με την παραγωγή.

Διαθεσιμότητα
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xerox.com είναι διαθέσιμη δωρεάν δοκιμή τριάντα ημερών για VI Design Express.