Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017 – Στην πρώτη έκθεση «IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services», η Xerox ανακηρύσσεται ηγέτης, για τη δέσμευσή της στην ασφάλεια των επιχειρήσεων και για το ευρύ φάσμα λύσεων εκτύπωσης και ασφάλειας εγγράφων που προσφέρει.

Η Xerox υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασφάλειας με κεντρική λογική την πρόληψη των απειλών, αντιμετωπίζοντας δηλαδή τις απειλές που αφορούν