Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018. Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), που προέκυψε από τις εκλογές του Συνδέσμου στις 7 Μαρτίου.

Τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. ανέλαβε ο Βασίλης Ραμπάτ, ένα στέλεχος με μεγάλη προσφορά, καθώς επί σειρά ετών υπηρέτησε με επιτυχία τις επιδιώξεις της EAΣE από τις θέσεις του Ταμία και του