Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017–  Τη στήριξή της σε δύο κοινωφελείς οργανισμούς με έναν πρωτότυπο τρόπο πρoσέφερε πρόσφατα η Xerox Hellas, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει.

Ειδικότερα, η εταιρεία ζήτησε από τους αντιπροσώπους της σε όλη την Ελλάδα να της υποδείξουν τοπικούς φορείς – οργανισμούς με κοινωφελή δράση, προκειμένου να υποστηρίξει τις δραστηριότητές τους.

Στη συνέχεια, αφού συγκέντρωσε