Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2017. Σήμερα, τα καταστήματα εκτυπώσεων, τα εσωτερικά τμήματα εκτύπωσης, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών, οι μικρές επιχειρήσεις και οι βιομηχανικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τις εφαρμογές που δημιουργούν, μέσω της αυξημένης ευελιξίας εκτύπωσης ειδικών υλικών, καθώς και τη βελτιωμένη απόδοση σε ποιότητα του νέου C60 εκτυπωτή. Οι νέες αναβαθμίσεις του λογισμικού και